Wielkie Lekcje Montessori

Wychowanie kosmiczne w Szkółce Montessori

Nie będziemy badać astronomii ani eksplorowoać kosmosu – chociaż termin wychowanie kosmiczne kojarzy się jednoznacznie z tego rodzaju edukacją. Takie jest podstawowe znaczenie tego terminu, ale Maria Montessori określiła nim także wszechstronny program nauczania dzieci, wiążacy ze sobą wszystkie przedmioty i ukazujący jedność wszystkiego we wszechświecie. Wierzyła, że przez wychowanie kosmiczne można wzbogacić inteligencję i wyobraźnię dziecka, a to pomaga im zrozumieć siebie i żyć według mądrości wzechświata. Kiedy Maria tworzyła ten wyjątkowy program edukacyjny, świat pogrążony był w wojnie a ona marzyła aby stał się on programem wychowania do pokoju. Wierzyła, że dążenie do pokoju rozpoczyna się od wewnętrznego rozwoju dziecka.

„Aby osiągnąć prawdziwy pokój, musimy stworzyć inny typ człowieka i ukształtować nowy rodzaj społeczeństwa” Maria Montessori

Źródło: www.mamtonakoncujezyka.pl

Ten wyjątkowy program edukacyjny realizowany jest przez pięć Wielkich Lekcji Montessori:

  1. Opowieść o powstaniu wszechświata,
  2. Opowieść o powstaniu życia na Ziemi,
  3. Opowieść o ludzkości,
  4. Opowieść o komunikacji i piśmie,
  5. Opowieść o liczbach

Opowieści / realizowane w różnym czasie ale po kolei/ połączone są ze specjalnym pokazem, który jest zaproszeniem do magicznego świata wiedzy. WielkieLekcje mają inspirować, zachęcić do poszukiwań, pytań, samodzielnej pracy i pomysłów na własne projekty naukowe. Podczas takiej lekcji dzieci uważnie obserwują i słuchają. Nauczyciel nie wyjaśnia nic szczegółowo, nie operuje zbyt trudnymi pojęciami. Jego zadaniem jest dać ogólny obraz. Niektóre procesy tłumaczy poprzez proste eksperymenty. Wielkie lekcje pokazywane są na liniach czasu – dzieci oglądają historię wszechświata i cywilizacji pokazaną za pomocą czarnych linii z materiału, które obrazują miliardy lat historii wszechświata. W ten sposób od początku rozumieją, że jesteśmy gośćmi we wszechświecie od bardzo niedawna, ponieważ ok. 200 tys. lat istnienia ludzkości to jedynie maleńki, końcowy kawałek linii, na której początku był wielki wybuch.

Żródło: JoBischPeuchet z Pixabay

Wielka Lekcja nie służy temu, żeby dzieci zrozumiały wszystkie procesy fizyczne i chemiczne. Lekcja ma dać im poczucie, że tematy naukowe można uporządkować, że dziedziny nauki są ze sobą połączone, a przede wszystkim zachwycić i zachęcić do własnych poszukiwań i zadawania pytań. Ale przede wszystkim Wielkie Lekcje służą uświadomieniu dziecku, że każda istota posiada ważną historię, która współtworzy historię jego narodu, ta z kolei jest częścią historii ludzkości będącą zaledwie fragmentem historii życia na Ziemi. Ziemia zaś to trzecia planeta od Słońca, część Układu Słonecznego, posiadającego swoją historię, który jest prawie nic nie znaczącą kropką na rozległych obszarach galaktyk tworzących wszechświat.

źródło: www.mamtonakoncujezyka.pl

Od 5 grudnia rozpoczynamy Wielkie Lekcje Montessori w naszej Szkółce dla grupy dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Każdą Wielką lekcję będziemy przedstawiać na pierwszej lekcji modułu a przez kolejne 5 zajęć rozwijać zagadnienia których dotyczyła opowieść. Wszystko oczywiście także w kontekście rozwoju czytania i pisania w języku polskim ale także zabawy. Na koniec każdego modułu uczniowie przygotują swoją pokazową opowieść dla rodziców.

Zajęcia odbywają się w soboty od 13.30 do 16.30 w The Sydni Center w Leamington Spa.

Przy pisaniu artykułu inspirowałam się książką „Dzieci Wszechświata” Michael Duffy i D’Neil Duffy