Misja


Naszą misją i celem jest stworzenie społeczności ludzi, którzy chcą mądrze kształtować swoje dziecko, szanować jego integralność, wzmacniać poczucie wartości, aby w przyszłości stało się szczęśliwym i wewnętrznie zintegrowanym człowiekiem.


Rodzicielstwo jest jednym z najbardziej formujących ducha procesów, wymagającym od nas nieustannego rozwoju. Tylko jeśli rozwijamy się,  rozumiemy siebie i  potrafimy we właściwy sposób zinterpretować doświadczenia z własnego dzieciństwa (często bardzo trudne), jesteśmy w stanie dać dzieciom podstawę dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa, zapewniając im optymalny rozwój. Chcemy zatem wspierać w rozwoju nie tylko dzieci ale także rodziców. 
Pragniemy towarzyszyć w rozwoju każdego dziecka – intelektualnym, emocjonalnym i duchowym  – poprzez zabawę, uważne bycie Tu i Teraz, sztukę, zaszczepiane miłości do książek, nauczenie dzieci rozumienia i wyrażania własnych emocji. Naszym celem jest inspirowanie dzieci do zdobywania wiedzy i szukania kreatywnych rozrywek zamiast spędzania czasu przed świecącymi ekranami. Pragniemy pomagać dzieciom w odkrywaniu i rozwijaniu swoich talentów oraz wzmacniać ich poczucie wartości.
Nasze cele pragniemy realizować poprzez cykliczne warsztaty umiejętności rodzicielskich, zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci, grupy wsparcia dla rodziców.
Reprezentujemy podejście oparte na głębokim szacunku do dziecięcych przeżyć emocjonalnych, promujemy godność oraz kreatywność wśród dzieci  i rodziców. Inspiruje nas rodzicielstwo bliskości, pedagogika Marii Montessori, Janusza Korczaka oraz  podejście Jespera Juula.