Szkółka Montessori

nauka czytania i pisania po polsku metodą Montessori i sylabową dla dzieci w wieku od 4 do 7 latProwadząc zajęcia z uważności i kreatywnego myślenia zobaczyłysmy jak ogromny potencjał ukryty jest w dzieciach, jak wspaniale dzieci współpracuja i rozwijaja, jeśli ofiaruje się im uwagę i czas. To jest najlepsza gleba dla rozwoju. Pomysłalyśmy wtedy o miejscu, w którym dzieci mogłyby zdobywać wiedze ale też motywację do nauki, czytania książek i twórczego życia; pomysłalyśmy o małej szkole, w której każde dziecko traktowane jest indywidualnie i otrzymuje tyle uwagi i czasu od nauczyciela, ile potrzebuje; szkole, gdzie podchodzi sie z ogromnym szacunkiem do przeżyć emocjonalnych dziecka, gdzie uczy się je nazywać i wyrażać. I tak zrodził sie pomysł SZKÓŁKI MONTESSORI

Co proponujemy Rodzicom i ich Dzieciom:

• trzygodzinne zajęcia raz w tygodniu w sobotnie popołudnia
• naukę czytania i pisania metodą Montessori oraz sylabową
• zajęcia w przyjaznym środowisku, w pracowni wyposażonej w pomoce zgodne z pedagogiką Montessori
• specjalny program zajęć stworzony indywidualnie do potrzeb i tempa nauki dziecka / rodzice otrzymują program ogólny w momencie rozpoczęcia nauki / 
• małą grupę uczniów / do 12 / 
•naukę języka polskiego w połączeniu z poznawaniem polskiej literatury dziecięcej i pracami kreatywnymi,rozwijającymi motorykę i kreatywność dziecka
• inspirowanie rodziców do wspólnej nauki z dzieckiem poprzez zabawę / aby dziecko wykształciło w sobie wewnętrzną motywację do nauki / – po każdym zajęciu rodzice otrzymają materiały do pracy z dzieckiem w domu
• wsparcie rodziców poprzez cykliczne warsztaty rodzicielskie i konsultacje

Co trzeba zrobić, aby zapisać Dziecko:

  1. Wysłać formularz rejestracyjny. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie formularza oraz przesłanie nam skanu lub zdjęcia mejlem: pracownia.bliskosci@gmail.com. Ponieważ grupa będzie liczyła 12 Dzieci, formularze będziemy przyjmować do 15 sierpnia lub wyczerpania limitu miejsc
  2. W sobotę 31 sierpnia / w godzinach od 14.00 do 16.00 / zapraszamy Rodziców wraz z Dziećmi na spotkanie informacyjne na którym zaprezentujemy naszą Szkółkę oraz pomoce i metody naszej pracy. Wówczas przedstawimy harmonogram i szczegółowe programy zajęć poszczególnych modułów.

Jaki jest koszt zajęć w naszej Szkółce:

Zajęcia w Szkółce podzielone są na moduły. Jeden moduł zawiera 6 trzygodzinnych spotkań. Po każdym module jest tygodniowa przerwa / w okresach przedświątecznych ta przerwa jest dłuższa /.

Koszt udziału w zajęciach jednego modułu wynosi 80 funtów. Opłata uiszczana jest przed rozpoczęciem każdego modułu z góry. Rodzic podpisuje deklaracje udziału swojego Dziecka w każdym module osobno / czyli może zrezygnować z nauki w dowolnym momencie, nie zapisując Dziecka na kolejny moduł zajęć /.

 pracownia.bliskosci@gmail.com
 07710272613