Opłaty

Koszt jednego modułu zajęć

/ jeden moduł to 6 trzygodzinnych spotkań/

zarówno dla grupy 4-8 jak i grupy 8-12, wynosi :

85£/ za jedno dziecko/

150£ / za dwoje dzieci/

Opłatę należy dokonać przed rozpoczęciem każdego modułu na konto:

Pracownia Bliskosci C.I.C.

Sort Code 30-91-91

Account Number 37142760  

/w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka/