Montessori,  Rozwój, Inspiracje

Rozwój lubi ciszę

 

Lekcje ciszy i uważności są stałym elementem zajęć w Pracowni Bliskości. Każde nasze spotkanie rozpoczynamy od ćwiczeń, które pomogają dzieciom wejść w wewnętrzny świat ciszy. W dzieciach, przyzwyczajonych do różnego rodzaju aktywności, taka forma zajęć budziła na początku zdziwienie. Szybko jednak zdziwienie zamieniło się w zaskoczenie, zainteresowanie i zachwyt. Zobaczyłyśmy, że dzieci chcą być zapraszane do świata ciszy i do uważnego przeżywania chwili obecnej. Pomimo, że w dalszej części naszych zajęć wchodzimy w większą aktywność / prace kreatywne, czytanie, poznawanie inspirujących postaci, praca z emocjami / to staramy się utrzymać w dzieciach wewnętrzną ciszę i skupienie.

 

„Cisza przynosi nam często wiedzę, której jeszcze całkiem nie pojęliśmy, że mianowicie posiadamy życie wewnętrzne. Poprzez ciszę dziecko być może po raz pierwszy spostrzega własne życie wewnętrzne. Cisza przygotowuje duszę na określone wewnętrzne doświadczenia, Po doświadczeniu ciszy nie jest się tym, kim było się wcześniej”

Maria Montessori

 

To właśnie w pedagogice Marii Montessori pojawiła się po raz pierwszy kategoria ciszy.  Odkryła ona, że cisza jest jednym z warunków jakie należy spełnić, aby dziecko mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Rozwój lubi ciszę. Rozwój potrzebuje ciszy.

Wierzymy, że doświadczanie ciszy w jakiejkolwiek formie  / modlitwy, kontemplacji, uważnego i świadomego życia / może nas uleczyć, może uleczyć świat. Cisza jest przestrzenią, gdzie dokonuje się refleksja, poznanie samego siebie i przemiana wewnętrzna.  Cisza oraz świadome, pełne ciekawości i otwartości doświadczanie chwili obecnej, mogą zniwelować skutki przebodźcowania, na które narażone są dzisiaj nasze dzieci. Nerwowość, brak koncentracji oraz zrozumienia pojawiających się emocji są efektem tego, że dopasowują się one bardzo płynnie do świata pełnego bodźców, hałasu i przeciążenia informacyjnego.

Naszym celem jest pokazywanie zarówno dzieciom jak i dorosłym, jak siebie przed tym ochronić.

 

 

 

 

Możliwość komentowania Rozwój lubi ciszę została wyłączona