Montessori

Warsztat edukacyjno kreatywny Wielka Lekcja Montessori „Jak powstało pismo. Historia komunikacji i poezji dziecięcej”

Dlaczego Wielkie Lekcje

W metodzie Montessori jest kilka praktycznych sposobów budzenia zainteresowania i inspirowania dziecka. Jednym z nich jest przekazywanie wiedzy przy pomocy Wielkich Lekcji / jest ich pięć/, które mają pokazywać historię naszego pochodzenia i naszej przeszłości, kulturowe osiągnięcia człowieka i ewolucję jego poglądów.

Każda z tych lekcji (czy jak niektórzy mówią – opowieści) ma pokazywać wielki obraz – perspektywę ogromu tematów, zagadnień i wątków, które można wprowadzać stopniowo w zależności od dojrzałości dziecka. Informacje przekazywane są w ciekawej formie / np. na linii czasu/, przy użyciu różnego rodzaju rekwizytów i obrazów, które dziecko może dotknąć i obejrzeć.

Dlatego właśnie nasz warsztat „Jak powstało pismo. Historia komunikacji i poezji dziecięcej” będzie miał formę Wielkiej Lekcji, wprowadzającej dziecko w jedno z największych osiągnieć kulturowych człowieka jakim jest pismo i wszelkie jego wytwory. Opowieść o powstaniu alfabetu i pisma daje możliwość refleksji nad tym, że nasze myśli mogą być utrwalone na papierze, przetrwać wiele wieków i że to nie zawsze było możliwe. Celem warsztatu jest zachęcenie dziecka do czytania książek w języku polskim, własnej twórczości pisarskiej a także umożliwienie dzieciom chłonięcie świata poprzez opowieści, literaturę i poezję.

Jak będzie wyglądał warsztat

Warsztat będzie się składał z części praktycznej / wspólnej dla dzieci i rodziców/ podczas której zostanie przedstawiona Wielką Lekcję Montessori o historii pisma i komunikacji oraz polskiej poezji dziecięcej.

Druga część będzie poprowadzona osobno dla:

  • dzieci, które będą mogły wziąć udział w warsztacie kaligrafii lub tworzyć inne prace kreatywne / malowanie znaków na kamieniach, rysowanie znaków na glinianych tabliczkach, tworzenie książeczek tematycznych/ ; poznają wiersze polskich poetów dziecięcych
  • rodziców, którzy wezmą udział w części teoretycznej warsztatu na temat wspierania rozwoju językowego dziecka; poruszony zostanie także aspekt złości / część praktyczna, praca warsztatowa/.


Rodzice biorący udział w warsztacie otrzymają elektroniczną wersję ebooka: „Edukacja językowa dziecka dwujęzycznego. Pomysły i inspiracje do pracy z dzieckiem w domu”.

Ostatnim elementem warsztatu / także wspólnym/ będzie „Herbatka poetycka” podczas której rodzice i starsze dzieci będą czytać wiersze polskich poetów / w wyjątkowej atmosferze, przy herbacie i ciasteczkach/.

Dzieci będą miały także możliwość wypożyczenia do domu książek z wierszami polskich poetów i zawierającymi biografie autorów literatury dziecięce

Warsztat odbędzie się w dwóch miejscach:

Leamington Spa – 13 listopada od 12.00 do 15.00

Nuneaton – 21 listopada od 10.00 do 13.00

Wstęp jest wolny ale wymagana jest rejestracja: pracownia.bliskosci@gmail.com

Możliwość komentowania Warsztat edukacyjno kreatywny Wielka Lekcja Montessori „Jak powstało pismo. Historia komunikacji i poezji dziecięcej” została wyłączona