top of page

Edukacja Montessori - Co jest ważne na początku?

Odpowiadając na pytanie postawione na początku: świadomość istnienia pewnej dynamiki rozwoju dziecka, etapów ogromnej chłonności w uczeniu się i nabywaniu konkretnych kompetencji. Maria Montessori, wrażliwa obserwatorka dzieci, określiła je fazami wrażliwymi. Podkreślała, jak bardzo ważne jest zestrojenie bodźców środowiska z fazami rozwoju dziecka. W koncepcji Montessori człowiek rozwija się dynamicznie w ramach czterech faz / etapów/.


Podział etapów rozwoju językowego:

  • Rozwój mowy - do 3,5 lat / naturalne wchłanianie mowy do 1 roku życia, tzw chłonny umysł; świadome wzbogacanie języka - od 2 roku życia/

  • Rozwój pisania - od 3,5 do 4,5 lat

  • Rozwój czytania - od 4,5 do 6 roku życia / czytanie i przyjmowanie myśli innych/

  • Dalszy rozwój językowy - język jako instrukcja abstrakcyjnego myślenia, komunikacja /rozwój społeczny, przynależność do grupy, wymiana myśli/.

Jeśli w procesie edukowania i wychowania swojego dziecka uwzględnimy wrażliwe fazy, to możemy osiągnąć zaskakujące rezultaty. Co to oznacza w praktyce? Dzieci, które zaczynają pisać w odpowiednim dla siebie wieku / cztery i pół do pięciu lat/, osiągają doskonałość w piśmie, jakiej nigdy nie zaobserwujemy u tych dzieci, które zaczęły pisać później.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page