top of page

Jak pracować z ruchomym alfabetem?

Ruchomy alfabet służy dziecku do nauki pisania i czytania. Drewnianymi literami / spółgłoski są czerwone a samogłoski niebieskie/ dziecko może komponować wyrazy, podpisywać obrazki, "pisać" na materiałowej liniaturze.


Przykładowe zaktywności z użyciem ruchomego alfabetu:

  • Koszyczki / woreczki / językowe. W koszyczkach lub woreczkach gormadzimy małe przedmioty / np. z jajek niespodzianek /. W każdym koszyczku / woreczku/ znajdują się przedmioty których nazwa rozpoczyna się na tę samą literę. Możemy poprosić dziecko o podanie przedmiotu, którego nazwę napisaliśmy na karteczce, a następnie o "napisanie" tej nazwy ruchomym alfabetem. Jeśli nie mamy przedmiotów, możemy umieścić w koszyczkach /woreczkach/ zdjęcia.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page