top of page

Jak pracować z szorstkim alfabetem?

Szorstki alfabet /podobnie jak większość montessoriańskich pomocy/ można także wykonać samodzielnie w domu - przy użyciu tektury i papieru ściernego. W sieci można znaleźć gotowe szablony liter i instrukcje wykonania.


Przykład aktywności przygotowujących rękę dziecka do pisania:

  • połóź przed dzieckiem trzy wybrane litery,

  • wysyp kaszę lub piasek na tacę i pozwól dziecku rysować liery,

  • rysuj dziecku po plecach jedną z lier wcześniej położonych / żeby dziecko miało zawężone pole wyboru/ i poproś, aby zgadywało; następnie dziecko rysuje wybraną lierkę na plecach rodziców - tym razem zgaduje rodzic!

Przykład aktywności z dzieckiem poznającym liery:

  • wybierz trzy szorskie liery, znane już Twojemu dziecku. Połóż jedną z lier i wodząc dwoma palcami / wskacującym i środkowym/ wypowiedz dźwięk tej liery np. "a". Ważne jest, aby dziecko dotykało lier - zapamietuje je wówczas zarówno wzrokowo i sensorycznie,

  • nastepnie zaprezentuj kolejne litery i poproś o powtórzenie; kolejno połóż na dywanie wszystkie trzy litery i poproś dziecko o to aby zastukło np. w "a", a później w "m" itd. Możesz do ćwiczenia włączyć ruch i poprosić by dziecko np. położyło literkę "t" na twojej głowie.,

  • zadaj dziecku pytanie: "co to za litera?", pokazując ją osobno na macie (tj. w izolacji, nie pokazując innych liter),

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page