top of page

Jak uczymy w Szkółce Montessori


Szkółka Montessori nie jest typową polską szkołą w UK, ponieważ nasz system pracy głównie opieramy na metodzie Marii Montessori. Szacunek do wewnętrznych przeżyć dziecka, jego uczuć jest dla nas równie ważny jak wiedza, którą przekazujemy.

Stąd wprowadziłyśmy w naszej szkole następujące założenia metody:


Brak systemu kar i nagród, w tym oceniania Ważna jest dla nas wolność dziecka / w wyborze pomocy, materiałów, sposobu realizacji zadań / a także wykształcenie wewnętrznej motywacji do nauki oraz samokontroli. Dbamy o to aby dyscyplinowanie dziecka nie wynikało z lęku przed karą, lecz z wewnętrznej, naturalnej potrzeby rozwoju.

Stworzenie atmosfery przyjaźni i koleżeństwa W metodzie Montessori nie ma miejsca na rywalizację miedzy dziećmi. Uczą się one wzajemnie od siebie, wspierają się i pomagają sobie nawzajem. Dzieci same decydują, gdzie, czego i jak długą chcą się uczyć w danym momencie. Mogą swobodnie poruszać się po sali. Pracują indywidualnie lub w małych grupach.

W grupie znajdują się dzieci w różnym wieku

W naszej szkole mamy trzy grupy wiekowe: od 4 do 8 lat / Leamington /, od 8 do 12 lat / Leamington, od 6 do 10 lat / Nuneaton /. Dzieci uczą się w swoim własnym tempie a program nauczania jest zindywidualizowany, ponieważ każde dziecko jest inne, ma inne potrzeby, zdolności i zainteresowania. Wiek nie jest też wyznacznikiem poziomu znajomości języka polskiego. Metody nauczania, pomoce i materiały dostosowujemy indywidualnie do każdego dziecka, zgodnie z jego umiejętnościami. Nasze grupy nie mogą więc być liczne / max do 14 uczniów / aby nauczyciel mógł dać każdemu uczniowi tyle uwagi i wsparcia ile on potrzebuje.


Naszym zadaniem jako nauczycieli jest wspieranie, pomaganie i udostępnianie odpowiednich pomocy dydaktycznych swoim uczniom Podążamy za dzieckiem, pomagamy mu w odkrywaniu i rozwijaniu swoich indywidualnych uzdolnień. Staramy się być przewodnikami - nie oceniającymi, nie krytykującymi oraz nie ponaglającymi dzieci. Mamy na uwadze, że język polski staje się często dla dzieci mieszkających w UK drugim językiem i trzeba dużej ostrożności aby nie zniechęcić do niego dziecka.Ciekawe i rozwijające pomoce dydaktyczne Do dyspozycji dzieci są też specjalne pomoce dydaktyczne, dobrane w bardzo przemyślany sposób, tak aby przyciągać uwagę uczniów oraz umożliwić im podejmowanie wielu zróżnicowanych aktywności. Młodsze dzieci mają dostęp także do pomocy sensorycznych / układanki lewo i prawopółkulowe, drewniane puzzle, masy plastyczne, drewniane alfabety/. Dzieci mają także możliwość wypożyczania książek z naszej wciąż powiększającej się biblioteki.

Wierzymy, że dziecko uczy się szybciej i efektywniej jeśli się czymś zachwyci, jeżeli użyje większej ilości swoich zmysłów. To jest główne kryterium wyboru pomocy dydaktycznych. Ważna jest też dla nas estetyka - materiał z jakiego są wykonane, kolor, faktura.To są główne założenia metody Montessori, które od kilku lat wdrażamy na naszych zajęciach z dziećmi. Przede wszystkim dbamy, aby dzieci dobrze się czuły, stwarzamy przestrzeń sprzyjającą rozwojowi dziecka.

Nauka odbywa się u nas MODUŁOWO.

Każdy moduł to 6 zajęć, które łączy jeden temat wiodący. Dla dzieci młodszych to były np: CZAS, POJAZDY, ZDROWIE, KOSMOS, KONTYNENTY. Dla dzieci starszych - POLSCY NOBLIŚCI, KULTURA KONTYNENTÓW, POEZJA. W kontekście tematu wiodącego uczymy dzieci czytać i pisać w języku polskim a w grupie starszej rozwijamy także myślenie abstrakcyjne.


Cyklicznie organizujemy warsztaty dla dzieci, spotkania "Pisarka w Szkółce Montessori" oraz Herbatkę Poetycką.

Spotkanie z Pauliną Jastrzębską - autorką książki "Zorian i Nico"Herbatka Poetycka - recytujemy wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Wisławy Szymborskiej


Spotkanie z Agnieszką Opolską - autorką książki "Malutka" oraz malarką

Warsztat "Jak powstało pismo. Historia Słowian"

Przed nami kolejny ekscytujący rok szkolny.

Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko dołączyło do naszych grup w Leamington Spa lub Nuneaton, prześlij wypełniony formularz rejestracyjny na adres: pracownia.bliskosci@gmail.com


W formularzach znajdują się szczegółowe informacje odnośnie naszych zajęć.

W razie pytań można się też z nami skontaktować telefonicznie: 07710272613

Formularz rejestracyjny_Leamington 2023_ 2024
.pdf
Pobierz PDF • 139KB

Formularz rejestracyjny_Nuneaton_2023_2024
.pdf
Pobierz PDF • 141KBComments


bottom of page