top of page

Metody pracy językowej z dzieckiem od 9 roku życia

To powinien być czas większej samodzielności dziecka. Rodzic może pokazać dziecku, jak samodzielnie kontrolować swoje błędy / ważne jest, aby uświadomić mu, że błędy są sposobme na naukę a nie problemem/. Można zainspirować dziecko do stworzenia listy ciekawych słów / z trudnościami ortograficznymi, nie uwypuklając jednak że są to trudności a coś co może nas zainteresować/. Ważne jest też, aby pomóc dziecku zgromadzić materiały które będą potrzebne do różnych projektów / książki, wydruki, mapy, materiały kreatynwe, pomoce, które mogą wesprzeć edukację dziecka/. Rolą rodziców na tym etapie jest być obok, wspierać ale nie podawać "gotowców".


  • przygotowanie wspólnego projektu /np. lapbook na temat rozwoju pisma/ - wspólne gormadzienie informacji z internetu i książek, wybieranie obrazów, dyskutowanie o tym które informacje, wydarzenia są ważniejsze i powinny znaleźć się w lapbooku

  • porządkowanie wiedzy przez mapy myśli, linie czasu

  • opowieści / jedno z najstarszych ludzkich doświadczeń, najbardziej działające na wyobraźnię/. Mogą one prowadzić do dalszych poszukiwań, odkryć; zachęcić aby dzieko samodzielnie szukało dalej/ my jako rodzice nie mamy być posiadaczami wiedzy ale tymi, ktorzy pokazują dziecku, gdzie ma jej szukać/

  • tworzenie lini czasu / dla umiejscownienia określnoego zagadnienia w czasie/ używając wydrukowanych obrazków, książek, tabel, map, figurek; ta różnorodność materiałów uruchomi wyobraźnię dziecka i wpłynie na proces zapamiętywania informacji.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page