top of page

Edukacja w nurcie Marii Montessori

Metoda Montessori kładzie nacisk na:

 • samodzielność i porządek,

 • wolność wyboru dziecka,

 • rozwijanie zainteresowań dziecka,

 • naukę we własnym tempie,

 • bezpieczeństwo,

 • indywudualne podejście do dziecka,

 • szacunek do przeżyć emocjonalnych dziecka.

Metoda Montessori unika:

 • systemu nagród i kar,

 • rywalizacji,

 • oceniania,

 • ograniczania ruchu,

 • dominacji nauczyciela,

 • ograniczania wolności,

 • zmuszania dziecka do aktywności na które nie jest jeszcze gotowe.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page