Projekt dla kobiet

Cyklicznie chcemy organizować warsztaty rozwojowo – inspirujące dla kobiet aby je wspierać w rozwoju i odkrywaniu własnej tożsamości.