Projekt dla kobiet

Cyklicznie chcemy organizować warsztaty rozwojowo – inspirujące dla kobiet aby je wspierać w rozwoju i odkrywaniu własnej tożsamości.


„Dusza kobiety musi być szeroka i otwarta na wszystko, co ludzkie; musi być cicha, żeby gwałtowne wichury nie gasiły słabych płomyków; musi być ciepła, żeby nie uschły delikatne kiełki (…) uwolniona od siebie samej, żeby znajdowało w niej miejsce życie kogoś drugiego; a wreszcie ma być panią siebie samej i swego ciała, ażeby cała jej osoba była gotowa usłużyć na każde wezwanie.” Edyta Stein /Podstawy formacji kobiet/