Plan zajęć rok 2022-2023
2 Modul

Leamington Spa {8-12} i Nuneaton {6-12}

Rozpoczynamy rok szkolny od niezwykle ciekawego i wielowymiarowego modułu K u l t u r a K o n t y n e n t ó w. Temat modułu w Szkółce Montessori jest motywem przewodnim dzięki któremu rozwijamy umiejętności językowe.

Im ciekawsze zagadnienia tym dzieci uruchamiają więcej wyobraźni a przez to łatwiej i przyjemniej przyswajają wiedzę. W pierwszym module będziemy podróżować po trzech kontynentach: Europie, Azji i Afryce - poznając ich kraje, stolice, kulturę, zabytki, potrawy, religie, muzykę / instrumenty/; oprócz ćwiczeń językowych będziemy ćwiczyć też naszą kreatywność poprzez prace twórcze odzwierciedlające specyfikę danego kontynentu będziemy starać się rozwijać wrażliwość dzieci na odmienność kultur, wyglądu, poglądów czy sposobu życia ludzi z innych,

często dalekich krajów.

Leamington Spa {4-8}

Podczas każdego modułu poprzez zabawę, karty pracy, materiał sensoryczny i pracę kreatywną będziemy poznawać słownictwo związane z najbliższym otoczeniem. Pierwszy moduł będzie dotyczył CZASU i LICZB. 

Zajęcia obejmą także tzw. ćwiczenia wspomagające naukę czytania, które pozwalają dziecku przygotować funkcje poznawcze, które są bezpośrednio zaangażowane podczas czynności czytania, czyli:
1. Ćwiczenia dużej i małej motoryki: wycinanie, wyklejanie plasteliną, rysowanie, układanie klocków, puzzli, etc.
2. Analiza i i synteza wzrokowa: czyli ułatwienie procesu spostrzegania liter oraz ich różnicowania, przy użyciu puzzli, ukladanek, kart pracy dostosowanych do możliwości percepcyjnych dziecka.
3. Ćwiczenia kategoryzacji: czyli zasada tworzenia zbiorów, porządkowanie obrazków, np. z ubraniami. 
4. Ćwiczenia dotyczące szeregowania: czyli naśdadowanie i kopiowanie sekwencji i uzupełnianie brakujcych elementów w  sekwencji i jej kontynuowanie.

Ćwiczenia czytania i pisania metodą sylabową podczas naszych zajęć, obejmują pracę indywidualna dziecka, (karty pracy są przygotowane dla każdego dziecka indywidualnie do jego możliwości percepcyjnych) oraz pracę w grupie, gdzie wspólnie pracujemy na materiale sylabowym: 
- odczytywanie sylab i pisanie (samogłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze,

sylaby z: P i M; B i L; F i W; T i D; S i Z).
- odczytywanie wyrazów i zdań zawierające poznane sylaby,
- czytanie prostych tekstów ze zrozumieniem,

- pisanie sylab, wyrazów i zdań po śladzie.

Podczas zajęć będziemy czytać następujące lektury:
Hans Christian Andersen Baśnie: Brzydkie Kaczątko,
Calineczka. Charles Perraulta: Księżniczka na ziarnku grochu. Bracia Grimm: Jaś i Małgosia. Gabrielle -Suzanne Barbot de Villeneuve: Piękna i Bestia.