Szkółka Montessori

/ The Sydni Centre CV31 1PT, Leamington /

/The Horsa Building, CV11 5LR, Nuneaton


Szkółka Montessori to miejsce, w którym pragniemy rozwijać w dzieciach umiejętność czytania i pisania w języku polskim, miłość do polskiej literatury dziecięcej, kreatywność oraz poczucie własnej wartości.

Naszą misją i celem jest stworzenie każdemu dziecku odpowiedniej przestrzeni do rozwoju – aby potrafiło ono wewnętrznie motywować się do nauki, bazując na własnej ciekawości. Wierzymy, że zabawa jest najlepszą okazją do nauki i rozwoju, dlatego podczas naszych zajęć uczymy także poprzez gry dydaktyczne, aktywności ruchowe, doświadczenia – po prostu dajemy dzieciom przestrzeń do twórczego wyrażania siebie.

Nasze zajęcia odbywają się w dwóch grupach:

  • dla grupy wiekowej od 4 do 8 lat / w Leamington zajęcia odbywają się w soboty od 10.00 do 13.00; w Nuneaton zajęcia odbywają się w niedziele od 9.30 do 12.30/

Na naszym blogu znajdziecie opis i zdjęcia z naszych zajec:

Zachwycic-sie-czytaniem-szkolka-montessori/

  • dla grupy wiekowej od 8 do 12 lat / sobota od 13.30 do 16.30 w Leamington/

Nauka w naszej Szkółce odbywa się w systemie modułowym / każdy moduł to 6 trzygodzinnych zajęć/. Do obydwu grup można dołączyć przed rozpoczęciem kolejnego modułu.

Co proponujemy Rodzicom i ich Dzieciom podczas zajeć w Szkółce:

• trzygodzinne zajęcia raz w tygodniu w sobotnie popołudnia
• naukę czytania i pisania metodą Montessori oraz sylabową
• zajęcia w przyjaznym środowisku, w pracowni wyposażonej w pomoce zgodne z pedagogiką Montessori
• specjalny program zajęć stworzony indywidualnie do potrzeb i tempa nauki dziecka / rodzice otrzymują program ogólny w momencie rozpoczęcia nauki / 
• małą grupę uczniów / do 15 / 
•naukę języka polskiego w połączeniu z poznawaniem polskiej literatury dziecięcej i pracami kreatywnymi,rozwijającymi motorykę i kreatywność dziecka
• inspirowanie rodziców do wspólnej nauki z dzieckiem poprzez zabawę / aby dziecko wykształciło w sobie wewnętrzną motywację do nauki / – po każdym zajęciu rodzice otrzymają materiały do pracy z dzieckiem w domu
• wsparcie rodziców poprzez cykliczne warsztaty rodzicielskie i konsultacje

Co trzeba zrobić, aby zapisać Dziecko:

Wysłać formularz rejestracyjny:

Zajęcia w Nuneaton – proszę pobrać formularz TUTAJ

Zajęcia w Leamington – proszę pobrać formularz TUTAJ

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie formularza oraz przesłanie nam skanu lub zdjęcia mejlem: pracownia.bliskosci@gmail.com.

Jaki jest koszt zajęć w naszej Szkółce:

Zajęcia w Szkółce podzielone są na moduły. Jeden moduł zawiera 6 trzygodzinnych spotkań. Po każdym module jest tygodniowa przerwa / w okresach przedświątecznych ta przerwa jest dłuższa /.

Koszt jednego modułu w Leamington- 85 f / za jedno dziecko, 150 f / za dwoje dzieci

Koszt jednego modułu w Nuneaton – 75 f / za jedno dziecko, 140 f / za dwoje dzieci

Opłata uiszczana jest przed rozpoczęciem każdego modułu z góry, lub w dwóch ratach.

Leamington – terminy zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Nuneaton – terminy zajęć w roku szkolnym 2021/2022

 pracownia.bliskosci@gmail.com
 07710272613