Pracownia BliskościDrugi krok. Wewnętrzne dziecko.Na tym etapie drogi spojrzymy na siebie w kontekście tego co nas ukształtowało – a może raczej zniekształciło. Bo wewnętrzne dziecko to metafora wszystkich braków i zranień, których doświadczyłyśmy w dzieciństwie. Teraz możemy doświadczać wewnętrznego „krzyku” z powodu tego, czego nam wtedy zabrakło. Tym krzykiem może być paraliżujący lęk, poczucie samotności i niedopasowania, może być nim nieadekwatne zajadanie stresów, nałogi, gwałtowne wyrażanie emocji.